Skip to content

For helsepersonell

Bupa kan raskt etablere faglige tilbud tilpasset den enkelte bruker. Vi har egne boliger, men kan ved behov skaffe bolig eller etablere tilbud i brukerens hjem. Vi er gode på kartlegging av bruker og brukers behov, samt sette sammen rett personale for å dekke disse behovene.

Vi tilbyr uforpliktende samtale, råd og veiledning gratis inntil fem timer

Vår faglige leder, Bengt Walnum vil stå til tjeneste i dette arbeidet. Han er genuint opptatt av å hjelpe personer med psykiske lidelser. Bengt deler gjerne sin kompetanse med fagpersoner, brukere og/eller pårørende. Bengt mener at alle kan ha et godt liv i eget hjem hvis de får den rette hjelpen.

Bengt er utdannet psykiatrisk sykepleier og  har jobbet i ti år på akuttpost ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han har også ti års erfaring som avdelingsleder på Rehabiliteringspost, sub-akuttpost og Rus og Psykosepost ved samme sykehus. I tillegg har han jobbet ti år i private tiltak med særlig krevende brukere med lidelser som autisme, psykisk utviklingshemming, schizofreni, ROP-lidelser,  personlighetsforstyrrelser og demens der aggresjon er fremtredende. Ved behov for en faglig sparringspartner ikke nøl med å kontakte Bengt.

Kontakt Bengt

Back To Top