skip to Main Content

Heldøgns bo- og omsorgstjenester

Bupa tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike utfordringer og diagnoser innenfor rus og psykiatri. Hvert menneske er unikt og vi skreddersyr tilbud som passer for den enkelte person.

 Trygghet, respekt, mestring og kvalitet
Back To Top