Skip to content

Møt noen av våre ansatte!

Kjell Arne Grøntjernet

Daglig leder

Kjell Arne bor på Hadeland, er gift og har tre barn. Han har utdannelse som faglærer i idrett og er også spesialpedagog. Kjell Arne ble daglig leder i Bupa i november 2021, og har jobbet tidligere som både lærer, miljøterapeut, boleder, institusjonssfjef, økonomisjef og ass. konsernleder. Fritiden bruker Kjell Arne på turer, hest, bier, høner og hund. Han eier nemlig et småbruk, og har også jobbet som vertskap og daglig leder på Liomseter Turisthytte for DNT Oslo. Han har tidligere drevet med travhester og er veldig idrettsinteressert, spesielt i ski og fotball.

 

Aina Maranen Eriksen

Områdeansvarlig Troms

Aina er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn, unge og familier. Hun har bred erfaring som miljøterapeut og tiltaksleder fra flere botiltak med psykisk utviklingshemming og andre sammensatte psykososiale utfordringer. Ainahar i flere år jobbet som konsulent i tjeneste for barn med funksjonsnedsettelse, hvor hun har vært koordinator for ansvarsgrupper og individuelle planer så vel som tilegnet seg god kjennskap til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Aina er opptatt at det enkelte botiltak skal bygges opp rundt tjenestemottakers individuelle behov og livsmestring, og at et nært samarbeid med tjenestemottakers nærmeste pårørende og ressurspersoner er nøkkelen for å skape trygghet og forutsigbarhet for å skape rom for mestring og utvikling.

 

 

Runar Berg Pedersen

Nestleder

Runar er etablert med familie på Nesna i Nordland. Runar har jobbet seg oppover i Bupa fra miljøterapeut, til avdelingsleder og nestleder/personalsjef i Bupa fra 2022. Runar er utdannet helsefagarbeider og har 2 år i vernepleien. Han har i tillegg 2,5 år med økonomi og administrasjon. Runar har fra før jobbet både som selvstendig næringsdrivende, miljøterapeut, konsulent og fagleder. Fritiden hans går med til friluftsliv, trening og fotball i tillegg til utleie av eiendom.

 

 

Back To Top