Skip to content
Vi har passert 50 ansatte

Passert 50 ansatte!

Vi har passert 50 ansatte, og vi fortsetter å vokse. Blant våre ansatte er mange sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og fagarbeidere. De arbeider på våre enheter med heldøgns omsorgstjenester til brukere med psykiske lidelser, demens, psykisk utviklingshemming, spesielle somatiske behov samt brukere med sammensatte utfordringer i forhold til rus og psykiatri.(ROP-lidelser).

Klikk her for å lese mer om hvilke tjenester vi tilbyr

 

Back To Top